Istorija

F?s L??znic?i?? N??i?? srps??i fudb?i??ls??i ??lub iz gr?i??d?i?? L??znic?i??, ????N?i tr?i??nutn?? igr?i?? u Prv??N? ligi SrbiN??i??, drug??m t?i????miA??i??rs????m niv??u srps????g fudb?i??l?i??, p??A?t?? s?i?? ???i???? prv?i???? Srps???i?? lig?i?? Z?i??p?i??d u s?i??z??ni 2014/15 pl?i??sir?i???? u viA?i r?i??ng. B??N??i?? ??lub?i?? su z?i??l?i??n?i?? i b?i??l?i??. ?zsn??v?i??n N??i?? 1919. g??din?i??.
Prva fudbalska lopta stigla je sad veAi?? davne 1919 godine. Iz Londona nju je doneo u to vreme lozniA?ki student Milisav VasiAi??, koji je igrao u jednom od najstarijih engleskih klubova Birmingenu. Krajem 1919 godine osnovan je klub A?ije je prvo ime bilo GuA?evo. Vreme je prolazilo, a imena se menjala. Kako je zabeleA?eno u knjizi HRONIKA GRADA LOZNICE autora Ivka NikoliAi??a ,u gradu se tada osniva fudbalski klub GuA?evo, a kasnije ime menja u LSK (Loznicki Sportski Klub), ta godina se i uzima za osnivanje Fudbalskog Kluba Loznica. U to vreme nije bilo organizovanog takmiA?enja, veAi?? su se igrale prijteljske utakmice sa susednim mestima Zvornikom, Bjeljinom, Ai??apcem, Valjevom. Utakmice su se igrale nedeljom a u goste su dolazili razni klubovi. Na te utakmice nedeljom je dolazilo mnostvo graAi??ana posebno mladih koji su veoma buA?no navijali za svoj klub, uz upotrebu cegrtaljki i zvona pa se imao utisak da je graAi??anstvo cele Lonice na igralistu. Navijanje se A?ulo sve do KliA?evca, TreA?njice, Starog Groblja, Ai??amca. Za Vreme drugog svetskog rata Fudbalski Klub LSK menja ime u Fudbalski Klub TRGOVAA?KI u kome su skoro sami lozniA?ani. Dresovi su bili zeleno-beli a igraA?i su se skidali u trgovaA?kom domu kod drvenog mosta na Ai??tiri. Prvi predsednik je bio trgovac PAVLE AVRAMOVIAi??. 1942 godine osniva se Fudbalski Klub SRBADIJA. I pored ratnog stanja lozniA?ani su rado dolazili na utakmice jer je u to vreme fudbal bio jedina razonoda obzirom da je od 19 h ili 20 h bio policijski A?as. Posle gostovanja Ai??abacke MaA?ve u Vukovom domu kulture odrA?avana je priredba. Pored SRBADIJE i TRGOVAA?KOG u Loznici je postojao i treAi??i Fudbalski Klub GAJRET u kome su igrali mladiAi??i iz male. Koliko je bilo interesovanje za fudbal u Loznici govori podatak da je skoro svaka ulica imala svoj deA?iji klub gde su se odigravale meAi??usobne utakmice. Fudbal u Loznici nisu igrali samo mladiAi??i veAi?? i stariji. Po osloboAi??enju Loznice 23. Septembra 1944 godine i sa dolaskom Partizanskih jedinica u grad, Oktobra iste godine na lozniA?kom igraliA?tu bila je zakazana utakmica partizanskih jedinica. Samo sto su igraA?i istrA?ali na teren i poA?eli utakmicu iz Bosne su poA?ele da padaju minobacaA?ke mine oko igraliA?ta, Sokolane i Donje Luke. To su NemaA?ke jedinice princa Eugena, divizije koja je odstupala iz GrA?ke, bombardovala je Loznicu. OsloboAi??enjem Loznice dolazi do obnove u svim oblastima pa i u sportu odnosno fudbalu. Na igraliA?tu Fudbalskog Kluba LSK gradi se jedna mala slaA?ionica u donjem delu igraliA?ta blizu pruge .Celo igraliA?te se ograAi??uje visokom ogradom, postavljaju se barijere pored igraliA?ta, namestaju se nove stative sa novim mreA?ama. Stvara se novi tim od lozniA?kih mladiAi??a. Na neA?iju inicijativu menja se ime Fudbalskog Kluba LSK u JADAR, a klub se tada takmiA?i u podsaveznoj zoni. Kasnije opet dolazi do promene imena kluba pa se viA?e ne zove JADAR veAi?? Fudbalski Klub LOZNICA. Ova ekipa gostuje u BogatiAi??u i igra sa MaA?vom koja je tada bila u viA?em rangu takmiA?enja od Loznice. 1949 godine u Loznici taA?nije na GradiliA?tu dolazi do formiranja jos jednog Fudbalskog Kluba PROLETER, jer je na GradiliA?tu poA?ela izgradnja vojnog preduzeAi??a Drina. U Loznici tada poA?inje veliko rivalstvo pa i prelaz jednog broja igraA?a Loznice u Proleter. Kasnijih godina igraliA?te kod Sokolane je premeA?teno na LAGATOR, gde se i sada nalazi sa izgraAi??enim stadionom kakav nemaju ni veAi??i gradovi Srbije. FK Loznica je imala svoje tradicionalno ZELENO-BELO veA?e svake godine oko 7 Februara.
Najveci uspeh FK LOZNICA je postigao sredinom devedesetih godina proA?log veka, kada je klub pod rukovodstvom predsednika Nikole RistivojeviAi??a i Milana JosiAi??a uz ogromnu pomoAi?? velikog broja firmi iz grada i pojedinaca kao A?to su Dobrivoje StojniAi?? ai??i?? Boban vlasnik privatnog preduzeAi??a STOBEX, sa bagerima, kamionima i drugim maA?inama izgradio prvoklasni teren i graliA?te. Zatim Dragan JeftiAi?? ai??i?? LindA?o, Sreten JovanoviAi?? ai??i?? Srejka, Dragan NikoliAi?? ai??i?? Tehnika koji su besplatno uveli elektricnu instalaciju na stadion, a veliku pomoAi?? su im pruA?ili Milovan Mihajlovic ai??i??Tranco, Mihajlo BaA?tovanoviAi?? ai??i?? MiAi??o koji je u svom restoranu STARA VAROAi?? besplatno hranio fudbalere. Veliku pomoAi?? klubu pruA?io je i Rade Spremic ai??i?? Belegija koji je igraA?e FK Loznica svojim autobusima prevozio i u najudaljenije gradove. Bilo je i drugih pojedinaca koji su pomagali da se u Loznici izgradi velelepni stadion koji je primljen od strane komisije FUDBALSKOG SAVEZA JUGOSLAVIJE kao i od komisije FIFA za odigravanje internacionalnih utakmica. Za Ginisa je da je ovaj stadion izgraAi??en za jedno leto tj. nepunih dva meseca. Sa izgradnjom ovog prelepog stadiona u naA?em gradu je odigrano viA?e meAi??unarodnih utakmica i to mladih reprezentacija RUSIJE, ENGLESKE, IZRAELA i JUGOSLAVIJE.

Na novoizgraAi??enom stadionu FK Loznica paralelno su igraA?i stasavali za jaA?i rang takmiA?enja pod rukovodstvom vrsnih trenera poput Miroslava Mila Milanovica, Pere SlavkiAi??a, A?ordja Geruma. Ostvarili su i tada plasman u drugu a potom i u prvu B saveznu ligu. A dobijeno je i zlatno pero lozniA?kog i srpskog novinarstva BoA?idar KiA?eviAi?? u direktnom prenosu utakmice KIKINDA ai??i?? LOZNICA u programu radio PODRINJA izgovorio je tada istorijsku recenicu: ai???DOBAR DAN PRVA LIGOai???. Kroz igraA?ki kadar FK Loznica proA?lo je mnogo fudbalera a svima njima biAi??e u monografiji koja ce izaAi??i krajem 2009 godine a mi Ai??emo samo neke spomenuti Vladim StojkoviAi??, Mateja KeA?man, Ranko DespotoviAi??, Joakim Duljaj, DuA?an ObadoviAi??, Dragan MiAi??iAi??, Goran SpremiAi??, Predrag GajiAi??, Sasa JosipoviAi??. Prvu prvenstvenu utakmicu na novom stadionu FK Loznica odigrala je sa FK BUDUCNOST iz Podgorice i tom prilikom pobedila sa 2:0. Publika je dolazila na utaklmice u sve veAi??em broju i ne samo iz Loznice i okoline veAi?? iz Ai??apca, Valjeva, Zvornika, Bjeljine i drugih mesta. Kada je gostovala FK CRVENA ZVEZDA iz Beograda za KUP utakmicu na stadionu i van njega bilo je 15000 gledalaca koji su burnim aplauzom pozdravljali svoje ljubimce a konaA?an rezultat utakmice LOZNICA ai??i?? CRVENA ZVEZDA bio je 2:2. Golove za Loznicu postigli su Dragan MiAi??iAi?? i DuA?an ObadoviAi??. U viA?e navrata na Lagotoru je gostovao dugogodiA?nji predsednik i selector FS Jugoslavije Miljan ist_3MiljaniAi?? koji je jednom prilikom rekao: ai???LAGATOR JE MALI VEMBLIai???. Vremena prolaze pa je tako stigla i 2009 god. U kojoj LozniA?ki Fudbalski Klub slavi devedesetu godiA?njicu postojanja. Prvi tim je proA?log leta ostvario povratak u Srpsku ligu a u mlaAi??im kategorijama stasavaju neki novi klinci za bolju buduAi??nost Loznice i reprezentaciju Srbije poput Vladimira StojkoviAi??a i Ranka DespotoviAi??a. NavijaA?ka grupa SOLUNCI pojavila se iznenada veoma organizovana i brojna i podseAi??a na poA?etak devedesetih. Istorija se ponavlja i ponovo smo A?uli istorijske reA?i: ai???DOBAR DAN PRVA LIGOai??i??ai??? u Junu 2015 godine.

POZNATI BIVAi??I IGRAA?I FK LOZNICA

??Ni???i????N??i?? ???i??Ni???i??N??i?? ?s?i???i?????i????
??Ni???i????N??i?? ?i???i???i??????????Ni?? ??Ni????N?????????Ni??
??Ni???i????N??i?? ???i???i?????i???? ?????i??????????????Ni??
??Ni???i????N??i?? ?i???i??N??i??Ni?????? ??Ni??????N?????????Ni??
??Ni???i????N??i?? ?i???i???????? ?i???i??N?????Ni????????Ni??
??Ni???i????N??i?? ???i??Ni?????? ?i?????i????Ni??
??Ni???i????N??i?? ?i??Ni???i?????i???? ????Ni????Ni??
??Ni???i????N??i?? ???i???i????N??i???????i??Ni?? ???i????Ni??
??Ni???i????N??i?? ?i???i??N??i???? ?i???i???i????Ni??
??Ni???i????N??i?? ?i??N?N????? ?z?i???i??????????Ni??
??Ni???i????N??i?? ???i??N??i?? ????N???????????Ni??
??Ni???i????N??i?? ?YNi???i????Ni???i???? ?i???i??N???Ni??
??Ni???i????N??i?? ?????i??Ni?????i???i??Ni?? ?i??N????i??N???????????Ni??
??Ni???i????N??i?? ???i???i????N?N??i?? ?i????N?????????Ni??
??Ni???i????N??i?? ?Y?i??Ni???? ?s??N???Ni??
??Ni???i????N??i?? ?????i???????? ?i??N?Ni???i??N?
??Ni???i????N??i?? ??????Ni?????i???? ???i????N???????????Ni?? ai??i?? ????N?
??Ni???i????N??i?? ?i???i???i??????Ni???i?? ?Y?i??Ni??Ni????????Ni??
?i????N????i?? ?? ???i??Ni??Ni???i?????????????i?? ?????i????Ni???i???? ???i??????Ni?? ai??i?? ?i???i??????
??Ni???i????N??i?? Nemanja KojiAi??
??Ni???i????N??i?? Veroljub Ai??iljak
??Ni???i????N??i?? Miodrag StoA?iAi??
??Ni???i????N??i?? Ivan JovanoviAi??
??Ni???i????N??i?? Miroslav MilanoviAi??
??Ni???i????N??i?? NebojA?a SaviAi??