Stadion Lagator u Loznici, izgrađen je po najvišim UEFA standardima. Izgradnja ovog stadiona započeta je u 2021. godine, a rok za izgradnju bio je dve godine.

Sadržaj i kapacitet najmodernijeg stadiona
U okviru kompleksa nalazi se sedam objekata, fudbalskog kluba “Loznica” sa zapadnom tribinom, tunel za izlaz igrača na teren, pomoćni objekat, istočna tribina, dve biletarnice i kiosk.

Fudbalski stadion je kapaciteta između 8.000 do 8.500 posetilaca. Pristup stadionu omogućen je sa tri strane i to formiranjem dva stepeništa za gledaoce, dva stepeništa za VIP posetioce i platformi za invalide sa zapadne strane, jednog stepeništa sa severne strane i jednog sa južne strane. Izgradnja i opremanje lozničkog stadiona, koji ima dva nivoa tribina, koštala je oko 30 miliona evra. Tunelu za izlaz igrača na teren se pristupa iz glavnog objekta fudbalskog kluba u okviru koga su, smešteni svi propratni sadržaji neophodni za funkcionisanje kompleksa. Pomoćni objekat se nalazi između glavnog i pomoćnog terena.