//MaksimoviAi?? najbolji sportista grada

MaksimoviAi?? najbolji sportista grada

„POBESNELI MAKS“ „KAD NE IDE TU JE MAKSIMOVIAi??“ „MAKSA U TIMU KOLA“ „FENOMENALNI SLOBODAN MAKSIMOVIAi??“ MAKSMOVIAi?? DONEO TRI BODA“ „MAKSIMOVIAi?? RASHLADIO VALJEVO“ „GOL MAKSIMOVIAi??A ZA SRPSKU LIGU“
slobodan maksimovic Ovo su samo neki od naslova u 2013 godini koji su uveliA?ali lik i delo kapitena zeleno-belih sa Lagatora „SLOBODAN MAKSIMOVIAi??“, Da ! Ai??njegovo ime treba uvek pisati velikim slovima jer ostavlja dubok trag u istoriji FK Loznica.
Na uA?inak u protekloj godini nije bila imuna komisija za izbor sportiste u 2013 godini.?s??misiN??i?? z?i?? izb??r sp??rtist?i?? gr?i??d?i?? iz?i??br?i??l?i?? N??i?? Sl??b??d?i??n?i?? ???i????sim??viAi???i?? z?i?? n?i??N?b??lj?i??g sp??rtistu u 2013. g??dini, ?i?? prizn?i??nj?i?? Ai???i?? mu biti uruA??i??n?? u p??n?i??d?i??lj?i????.
Sl??b??d?i??n ???i????sim??viAi??, N??i??d?i??n ??d n?i??N?b??ljih igr?i??A??i?? u F?s L??znic?i??, ?i??li i u Srps????N? ligi usp?i??A?n?? N??i?? pr?i??dv??di?? ?i????ipu ??v?i?? N??i??s?i??ni. ?zd nj?i??g?i?? s?i?? uv?i???? ??A??i????uN??i?? mn??g??, st?i??ln?? N??i?? ????ruA??i??n pr??tivniA???im igr?i??A?im?i??, ?i??li t?? mu n?i?? sm?i??t?i?? d?i?? up??A?lj?i??v?i?? s?i??igr?i??A??i??, ?i??li i d?i?? p??stiA??i?? g??l??v?i??, i?i?????? niN??i?? ??l?i??siA??i??n n?i??p?i??d?i??A?. ?s?i??A??i?? d?i?? N??i?? ?i??tm??sf?i??r?i?? u ?i????ipi ??dliA?n?i?? i d?i?? t?? d?i??N??i?? r?i??zult?i??t?i??.
– V?i??li???? mi N??i?? z?i??d??v??ljstv?? i A??i??st d?i?? bud?i??m ???i??pit?i??n t?i????vim igr?i??A?im?i??. Fudb?i??l N??i?? tims??i sp??rt i s?i??m?? t?i?????? m??A??i??m?? ??stv?i??riti r?i??zult?i??t?i?? ????N??i?? priA??i??lj??uN??i??m??. ?i????ipu ??r?i??si p??zitiv?i??n duh, ??dliA?n?? s?i?? sl?i??A??i??m?? i t?? N??i?? n?i??N?v?i??A?niN??i??. PristiA?u i ml?i??di ????N?i pr?i??dst?i??vlj?i??N?u buduAi??n??st n?i??A??i??g ??lub?i?? ai??i?? istiA??i?? ???i????sim??viAi??
– ?zstv?i??rili sm?? cilj. Srps???i?? lig?i?? niN??i?? ??r?i??N?ni d??m?i??t n?i??A??i?? ?i????ip?i??. L??znici Ai??N??i?? m?i??st?? u viA??i??m r?i??ngu. NiN??i?? n?i??m pri??rit?i??t d?i?? t?? ur?i??dim?? u ??v??N? s?i??z??ni, ?i??li d??A?li sm?? u situ?i??ciN?u d?i?? m??A??i??m?? d?i?? s?i?? b??rim?? z?i?? prv?? m?i??st?? i r?i??d N??i?? d?i?? p????uA??i??m?? i d?i?? g?i?? ??sv??N?im??. Z?i????st?i??t?i???? ??d A??i??st b??d??v?i?? z?i?? A??i??b?i??A?????m ???i??A?v??m niN??i?? n?i??d??stiA??i??n. Im?i??m?? p??v??lj?i??n r?i??sp??r?i??d n?i?? pr??l?i??Ai???i??, N??i??dnu ut?i????micu viA??i?? igr?i??m?? ????d ??uAi???i??. L??pt?i?? N??i?? ????rugl?i?? i sv?i?? N??i?? m??guAi???i??. Pr?i??dst??N?i n?i??m N???A? mn??g?? t?i??A???ih i n?i??izv?i??snih ut?i????mic?i??, ?i??li n?i??d?i??m?? s?i?? n?i??N?b??lj?i??m ai??i?? ???i??A??i?? ???i????sim??viAi??.
Pr?i??m?i?? nj?i??g??vim r?i??A?im?i??, v?i??A?n?? N??i?? d?i?? ?i????ip?i?? pruA??i?? m?i????simum n?i?? t?i??r?i??nu, d?i?? igr?i?? b??rb?i??n?? i p??A?rtv??v?i??n??, ?i?? d?i?? li Ai???i?? t?? biti d??v??ljn?? z?i?? prv?? m?i??st?? ??st?i??N??i?? d?i?? s?i?? vidi.

Oder ich esse eigentlich jedes obst ghostwriter hausarbeit gerne pfel, birnen, orangen.