Akreditacija za medije 1.liga Srbije

U skladu sa UEFA i FSS  procedurama i evidencijom medijskih aktivnosti, sistem akreditovanja za prisustvo medija na utakmicama Prve lige Srbije na Lagatoru,  otvoren je do 24h pre početka utakmice na mejl info@fkloznica.rs (posle toga nećemo prihvatati zahteve). Molim vas da imate u vidu da je kapacitet za medijske aktivnosti na Lagatoru ograničen i da zahteve za akreditacijom šaljete u skladu sa objektivnim potrebama vašeg medija kako se ne bi stvarala nepotrebna gužva.

Neophodni su sledeći podaci:

Ime i prezime zaposlenog, kategoriju kojoj pripada (novinar, fotreporter, snimatelj ) u zavisnosti od toga dobiće odgovarajuću akreditaciju.

Registarski broj medija u Agenciji za privredne registre.

Na memorandumu firme poslati potvrdu o zaposlenju, kao i kopiju validne novinarske legitimacije.

Akreditacije koje su odobrene možete podići prilikom ulaska na stadion uz uvid u novinarsku legitimaciju i ličnu kartu.

Mediji kojima je odobrena akreditacija mogu ih koristiti i fizički zadržati dokle god traju medijske aktivnosti na stadionu za navedene utakmice „Prve lige Srbije“

Ukoliko menjate izveštače u odnosu na prethodni dolazak, molimo vas da nas o tome obavestite takođe blagovoremeno (dan ranije pre sledećeg dolaska) mejlom.

Za identifikaciju će važiti legitimacije izdate od sledećih udruženja: USN Srbije, Udruženje novinara Srbije, NDNV, AIPS, NUNS.

Zamena akreditacija, odnosno imena prijavljenih novinara, nije moguća i akreditacije će biti izdavane samo licima čija se imena nalaze na spisku akreditovanih.