//Vidovdanski turnir konferencija 14.06.2017.

Vidovdanski turnir konferencija 14.06.2017.

Na stadionu Lagator odrA?ana konferencija povodom predstojeAi??eg Vidovdanskog turnira. O turniru govorio je potpredsednik kluba Milivoje CvetinoviAi??. Novinari su postavili dodatna pitanja predsedniku kluba Vladanu LukiAi??u u vezi igraA?kog kadra.